Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Projekt "Koncepcja przestrzenna rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Czeskiego”Projekt "Koncepcja przestrzenna rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Czeskiego”

Koordynator: dr inż. arch. Marcin Spyra

Realizacja projektu: od 1 stycznia 2013 do 31 października 2013

Projekt „Koncepcja przestrzenna rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Czeskiego” zakładał wspólne Polsko - Czeskie prace analityczne koncepcyjne w pasie pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Pradziad. Powstałe analizy stanowią zbiór wytycznych możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu wspólnej Polsko - Czeskiej strategii rozwoju tego obszaru. Wspólna praca kadry naukowej i studentów z Opola, Ostrawy i Ołomuńca zacieśniła współpracę pomiędzy ośrodkami akademickimi po obydwu stronach granicy.

Celem projektu było:

1. Wspólne (polsko – czeskie) zgromadzenie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej przygranicznej części euroregionu Pradziad, stanowilo podstawę do zdefiniowania głównych kierunków rozwojowych przedmiotowego obszaru poprzez opracowanie strony internetowej, wydanie publikacji oraz organizację konferencji dotyczącej tematyki planowania regionalnego i przestrzennego na obszarze Euroregionu Pradziad.

2. Rozwój kontaktów naukowych i dydaktycznych pomiędzy kadrą naukową i studentami Polski i Czech (Politechnika Opolska, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci)

3. Zwrócenie uwagi jednostek samorządu terytorialnego z przygranicznych gmin / powiatów na problematykę wypracowania wspólnych idei dotyczących rozwoju przygranicznej części Euroregionu Pradziad

[ Powrót ]