Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Wyjazd studentów Katedry Budownictwa i Architektury do WłochWyjazd studentów Katedry Budownictwa i Architektury do Włoch

W dniach 13-26 lipca 2014 r. grupa studentów kierunku „Architektura i Urbanistyka” Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej brała udział w projekcie LLP Erasmus zatytułowanym: „Let`s Exchange HEritage of our CUlture – drawing as communnication tool of students of architecture/enginners from Euporean universities – HERCULES”, w Pavii we Włoszech.

Projekt koordynowany był przez dr hab. inż. arch. Piotra OBRACAJA, prof. PO, kierownika Katedry Budownictwa i Architektury, przy udziale uczelni partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Danii i Finlandii. Pierwszy etap kursu intensywnego odbył się na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku pod tym samym hasłem, w Opolu i Gliwicach, z udziałem 36 studentów z partnerskich uczelni. Tematyka opracowań obejmowała ważniejsze ośrodki kulturowe województw śląskiego i opolskiego.

Tegoroczny plener zorganizowany został przy współudziale Wydziału Architektury Uniwersytetu w Pavii, przy znaczącej pomocy organizacyjnej prof. Carlo Berizziego. W projekcie wzięło udział 31 studentów, w tym 8 studentów z Politechniki Opolskiej oraz 5 nauczycieli Katedry Budownictwa i Architektury ( prof.prof. Edward Syty, Piotr Obracaj, dr Piotr Opałka, mgr Anna Szczegielniak i mgr Mariusz Tenczyński). Plenerowe działania studentów poprzedzane były wykładami związanymi tematycznie z przewidzianymi zajęciami. Omawiane były obiekty historyczne na tle epoki, oraz w szerokim kontekście uwarunkowania przestrzenne, jakie towarzyszyły ich powstawaniu i przemianom estetyczno-funkcjonalnym (C. Berizzi, P. Obracaj). Studenci rysowali pod okiem nauczycieli zabytki Pavii, Certosa de Pavia, mieli również zorganizowaną wycieczkę do Mediolanu.

W dniach 18-24.07 w galerii sztuki w Pavii odbyła się wystawa prac pracowników dydaktycznych, powstałych w trakcie trwania pleneru, wzbogacona najlepszymi pracami studenckimi.

Całość kosztów związanych z podróżą i zakwaterowaniem uczestników projektu sfinansowana została ze środków unijnych.


[ Powrót ]