Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Pobyt studialny dra hab.inż.arch. Piotra OBRACAJA, prof.PO w HiszpaniiPobyt studialny w Hiszpanii

W dniach 3.09.2011 – 30.09.2011 prof. Piotr Obracaj realizował pobyt w dwóch uczelniach hiszpańskich:


Universitat JAUME i w Castellon de la Plana
Universitat Politecnica de Valencia w Valencji


Pobyt związany był z realizacją projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” i w całości finansowany ze środków unijnych.. Celem stażu było zapoznanie się z systemem kształcenia na kierunku architektura w dwóch wizytowanych uczelniach hiszpańskich, nawiązanie współpracy dotyczącej wymiany studentów i pracowników, omówienie wspólnego udziału w programach europejskich.


Pobyt na uniwersytecie JAUME i w Castellon. Uniwersytet powołany został w 1993 roku. Wybudowano z wielkim rozmachem campus. Kształci 13.500 studentów na wydziałach humanistycznych, ekonomicznych i technicznych. Pobyt realizowany był na kierunku Arquitectura Tecnica . Kierunek ten oferuje program nauczania w  zakresie budownictwa i architektury. Studia inżynierskie obejmują 8 semestrów (240 ECTS). Strona hiszpańska zaproponowała współpracę w ramach programu LLP Erasmus dot. wymiany studentów i nauczycieli akademickich. Wstępny projekt umowy (Bilateral Agreement) został omówiony na spotkaniu z koordynatorem uczelnianym programu Erasmus, panią Teresą Blasco Izquierdo. Umowa przewiduje możliwość wymiany dla każdej z uczelni po 2 studentów na okres 1 semestru, oraz 1 nauczyciela akademickiego na okres 1 tygodnia w celu wygłoszenia cyklu wykładów. Oferta jest przewidziana zarówno dla studentów kierunku architektura jak i budownictwo.


Pobyt na Universitat Politechnica de Valencia w Walencji. Uczelnia należy do jednej z największych w Hiszpanii. Kształci ok. 36 200 studentów na trzech campusach: w Walencji, Alcoy i Gandii, zatrudnia 2800 nauczycieli akademickich w 41 wydziałach, instytutach i centrach badawczych. Podczas pobytu uczestniczyłem w zajęciach w ramach kilkunastu kursów, na dwóch wydziałach: School of Building Management oraz School of Architecture. Udział w zajęciach dał możliwość zorientowania się w metodach kształcenia architektów. Podczas rozmów z Prorektorem ds. Współpracy omówiono w pierwszej kolejności wymianę nauczycieli, a w dalszej wymianę studentów. Aktualnie w całej uczelni trwa zmiana i modernizacja programów nauczania, stąd władze uczelni na chwilę obecną wstrzymują się od podejmowania zobowiązań w skali międzynarodowej. Szczególnie interesująca dla naszego kierunku jest współpraca z School of Architecture. Nawiązano kontakty z Koordynatorem Programu Erasmus, prof. Angelem Martines Baldo, który zainteresowany jest współpracą i przyjazdem do Opola.


Obie wizytowane uczelnie są zainteresowane udziałem w przygotowywanym przez KBIA, projekcie (Intensive Programme) dotyczącym spotkania studentów uczelni europejskich w formie pleneru malarskiego w 2012 lub 2013 roku.


Nadto w trakcie pobytu zebrany został materiał faktograficzny do zajęć z przedmiotów: projektowanie architektoniczne, urbanistyczne, i historia architektury i urbanistyki.


Zapraszamy do galerii: [ Wizyta studialna w Hiszpanii ]
[ Powrót ]