Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Wizyta studyjna w DaniiWizyta studyjna w Danii


W dniach 8-13 listopada 2010 dwóch pracowników Katedry Budownictwa i Architektury w osobach dr hab.inż. arch. Piotra Obracaja, prof. PO, oraz dr inż. arch. Bogusława Szuby, zrealizowało wizytę studyjną w VIA University College Denmark.


Wizyta została przygotowana i zorganizowana przez dziekanów uczelni w osobach Jana Wolffa i Gunnara Eriksena. Jednym z kierunków kształcenia tej uczelni jest kierunek Architecture and Construction Engineering. Podczas pobytu omawiano możliwość wymiany studentów i nauczycieli w ramach programu LLP Erasmus. Została przygotowana umowa o wymianie studentów między uczelniami. Pracownicy z PO mieli możliwość zapoznania się z procesem dydaktycznym, uczestniczyli w zajęciach ze studentami w Horsens i Aarhus. Zapoznali się z programem zajęć prowadzonych w formie projektu zintegrowanego, który studenci opracowują przez 4 semestry. Projekt zawiera różne etapy procesu projektowego i ujmuje zagadnienia wielobranżowe. Strona duńska zaproponowała dalszą współpracę poprzez podpisanie w przyszłości umowy o podwójnym dyplomowaniu. Przedstawiono również propozycję wystąpienia o środki w ramach programu LLP Erasmus – Intensive Programm w celu zorganizowania pleneru malarskiego w formie Szkoły Letniej dla studentów kilku uczelni europejskich z udziałem studentów z Politechniki Opolskiej i VIA University College Denmark.[ Powrót ]