Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Struktura zarządzającaStruktura zarządzająca
Uruchomienie nowego kierunku studiów
I stopnia „Architektura i Urbanistyka” jako
rozszerzenie oferty dydaktycznej
Politechniki Opolskiej

KOORDYNATOR PROJEKTU
Od 01.01.2010 do 31.12.2010
Dr hab. inż. arch. Piotr OBRACAJ,
prof. Politechniki Opolskiej
Kierownik Katedry Budownictwa i Architektury
e-mail: p.obracaj@po.opole.pl
Tel: 77 449 8601

Od 01.10.2012
Dr inż. arch. Piotr OPAŁKA
e-mail: p.opalka@po.opole.pl
Tel. 77 449 8605
BIURO PROJEKTU
Koordynator ds. rozliczeń i sprawozdawczości
Mgr inż. Ewa Raida
(do października 2014 r.)
e-mail: e.raida@po.opole.pl
Tel.: 77 449 8582
Koordynator ds. monitoringu
Od 01.01.2010 do 31.12.2013
Mgr inż. Joanna Jędrzejczak
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
e-mail: j.jedrzejczak@po.opole.pl
Tel.: 77 449 8502

Od 01.01.2014
Dr inż. arch. Barbara Pierścionek
e-mail: b.pierscionek@po.opole.pl
Koordynator ds. promocji i kontaktów z BO
Mgr Monika Piętak-Knosała
Katedra Budownictwa i Architektury
e-mail: m.pietak@po.opole.pl
Tel.: 77 449 8603
Administrator strony
internetowej projektu
Mgr inż. Piotr Nowacki
Wydział Budownictwa
e-mail: p.nowacki@po.opole.pl
Tel.: 77 449 8542
ZESPÓŁ DORADCÓW PROJEKTU
Dziekan Wydziału Budownictwa
Prof.dr hab. Stefania Grzeszczyk
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
e-mail: s.grzeszczyk@po.opole.pl
Tel.: 77 449 8598
Prodziekan ds.Studenckich
Dr inż. Józef. M. Gigiel
Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
e-mail: j.gigiel@po.opole.pl
Tel.: 77 449 8565

[ Powrót ]