Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka

Staż obserwacyjny w Saint-GhislainStaż obserwacyjny w Saint-Ghislain

Staż obserwacyjny dr inż. arch. Mirosława Bogdana odbywał się w okresie od 16 września 2012 r. do 12 października 2012 r. w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Saint-Ghislain, wchodzącej w skład Wyższej Szkoły Technicznej CONDORCET w Belgii. Była to kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego podczas stażu obserwacyjnego w okresie od 15 września 2011 r. do 15 października 2011 r. w tej samej jednostce uczelnianej zlokalizowanej w strefie francuskojęzycznej kraju. Celem wyjazdu było określenie zasad wzajemnej współpracy oraz analiza porównawcza programów nauczania oraz znaczenie plastycznego ubogacenia struktury warsztatu projektowego studenta architektury, kształconego w szkole politechnicznej w Polsce. Staż dotyczył udziału w zajęciach dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem takich przedmiotów jak: Rysunek techniczny, Ilustracja, Studium form, Fotografia, Typografia, Druk sitowy, Liternictwo i Historia sztuki. Należy przy tym uwzględnić obserwację akademickiej twórczości formalnej, obrazowej i graficznej z udziałem warsztatu technologicznego stosowanego w projektach graficznych. Ważny element to również indywidualna praca naukowa w bibliotece wydziałowej mająca na celu wykorzystanie materiałów w języku francuskim do celów dydaktycznych stażysty w Polsce i do jego przyszłej książki habilitacyjnej pt: „Katedra gotycka jako źródło inspiracji dwudziestowiecznej architektury sakralnej”. Z tym związany jest również autorski materiał fotograficzny stażysty dotyczący dokumentacji zabytkowej z odniesieniem do zagadnienia historii architektury porównującej architekturę gotycką Francji i Belgii. Konieczne było przy tym nawiązanie do zagadnienia związanego z formą architektoniczną współczesnej świątyni europejskiej przy próbie zdefiniowania obszaru jej inspiracji związanej z formą gotycką.[ Powrót ]