Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
[ Zobacz najnowsze wiadomości ]

WŁOCHY-PAVIA, 21-27 września


2014-05-07
Katedra Budownictwa i Architektury otrzymała propozycję udziału w 1 tygodniowych warsztatach we Włoszech w Pavii organizowanych przez Faculty of History and Litterature Universtiy of Pavia w dniach 21- 27.09.2014 r.

Ideą warsztatów jest budowa modelu i wykonanie rysunków „Miasta idealnego wg Arystotelesa”. W warsztatach wezmą udział studenci z University of Strassburg, University of Pavia, Politecnico of Milano i Politechniki Opolskiej. Udział w warsztatach wymaga wysokiego poziomu umiejętności plastycznych (rysunek odręczny). Przewidziano 4 miejsca dla studentów PO z kierunku „Architektura i Urbanistyka”. Projekt zapewnia dla każdego studenta dofinansowanie w wysokości 300€, stąd wymagany będzie wkład własny dla pokrycia kosztów podróży. Udział w warsztatach będzie stanowił początek współpracy w tym temacie.

Po kwalifikacji z dnia 23.04 br. (HERCULES) Katedra Budownictwa i Architektury dysponuje jeszcze 2 miejscami. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie wniosku (napisanego odręcznie), oraz portfolio (z akcentem na prace plastyczne) do dnia 15 maja br. w sekretariacie katedry.

Piotr Obracaj
Kierownik KBiA WB PO
Rekrutacja Hercules 2014


2014-03-28
W dniach 13.07.14-26.07.14 zorganizowany będzie kurs intensywny w Pavii we Włoszech: Let’s Exchange HERitage of our CULture - drawing as a communication tool of students of architecture/engineers from European universitieS

Projekt koordynowany jest przez Politechnikę Opolską, a partnerami projektu są: VIA University College, Horsens, Dania; UPV, Valencia, Hiszpania; Universidad JAUME I, Castellon, Hiszpania;HAMK University, Hameenlinna, Finlandia; University of Pavia, Włochy.

Szczegółowy program znajduje się na stronie projektu:
www.architektura-hercules.po.opole.pl
Z Politechniki Opolskiej w plenerze udział wezmie 6 studentów. Projekt pokrywa koszty podróży oraz stypendium w wysokości 22 euro/dzień. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Aby przystąpić do rekrutacji należy do dnia 31 marca złożyć w sektretariacie Katedry Budownictwa i Architektury: list motywacyjny, zaświadczenie o znajomości języka angielskiego oraz portfolio z pracami rysunkowymi i projektowymi.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami odbędzie się dnia 16 kwietnia o godz. 18 w sali 301. W wyjeździe do Pavii nie mogą brać udziału studenci, którzy uczestniczyli w IP w 2013 w Opolu i Gliwicach.

Koordynator projektu
Prof. Piotr Obracaj


International VELUX Award 2014


2014-02-13
VELUX zaprasza studentów architektury do udziału w VI edycji międzynarodowego konkursu International VELUX Award 2014.

Pochwal się swoją kreatywnością, przygotuj projekt inspirowany światłem dziennym i zdobądź cenne nagrody! Rejestracja do konkursu trwa tylko do 3 marca. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu inspirowanego światłem dziennym.

O pierwszą nagrodę rywalizują studenci z całego świata. Na zwycięzców czekają cenne nagrody - 8000 euro za pierwsze miejsce i 4000 euro dla laureata drugiej nagrody.

Więcej informacji na stronie velux.pl/architekci oraz iva.velux.com


ROCK – IT “Reuse of City as a Keynote for Italy”


2013-11-05
W dniach 16.02 - 1.03. 2014 roku zorganizowany będzie międzynarodowy kurs intensywny (Intensive Programme IP) w ramach programu LLP Erasmus w Pavii we Włoszech:

ROCK – IT “Reuse of City as a Keynote for Italy”

Projekt koordynowany jest przez University of Pavia. Partnerzy projektu:

Politechnika Opolska, Polska
VIA University College, Dania
University of Portsmouth, UK
Universidade da Coruna, Hiszpania
Universita`de Bologna, Włochy

Szczegółowy program znajduje się na stronie projektu: :

www-5.unipv.it/carlista/workshop/rock-it/homepage.htm

Z Politechniki Opolskiej w międzynarodowym spotkaniu weźmie udział 5 studentów. Kwalifikacja odbędzie się w listopadzie 2013 r., w Katedrze Budownictwa i Architektury. Projekt pokrywa koszty podróży i pobyty we Włoszech zgodnie z zasadami projektów IP.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

List motywacyjny, portfolio (podobnie, jak na IP „HERCULES”)
Zaświadczenie/ wyciąg z indeksu o znajomości języka angielskiego

Zgłoszenia należy składać do dnia 20 listopada br. w sekretariacie Katedry BiA.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona do końca listopada.

Koordynator projektu ze strony Politechniki Opolskiej
Piotr Obracaj, architektEkoKreatywni - przedsiębiorczy projektanci przyszłości


2013-05-20
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji promującej bezpłatny projekt unijny, którego realizację rozpoczynamy w województwie opolskim:

"EkoKreatywni - przedsiębiorczy projektanci przyszłości"


Zaproszenie kierujemy do wszystkich studentów bądź absolwentów: Architektury, Budownictwa, Automatyki i Robotyki, Inżynierii Środowiska, Elektroniki, Energetyki oraz kierunków związanych z szeroko pojętym projektowaniem w budownictwie mieszkalnym oraz energooszczędnością.

Miejsce konferencji:
Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48, Aula KS 2

Data:
6 czerwiec 2013

Godzina:
od 16:30-19:00 (zapisy na konferencję od 16:00-16:25)

Więcej informacji dotyczących projektu:
HR Masters, tel. 32 230 44 80
http://www.ekokreatywni.fea.pl
[ Konferencja EKOKreatywni 2013.pdf ]


Intensive program HERCULES - rusza rekrutacja


2013-03-19
Czytaj więcej: [ Plakat HERCULES ]


Wizyta studyjna dr inż. arch Moniki Adamskiej


2013-02-07


W dniach 25.11.2012 - 02.12.2012 dr inż. arch. Monika E. Adamska odbyła wizytę studyjną w School of Real Estate and Planning, Reading University, w Wielkiej Brytanii na zaproszenie Profesora Petera Byrne (Head of School). Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”.

Czytaj więcej: [ Wizyta studyjna w School of Real Estate and Planning, Reading University ]
Zapraszamy do galerii: [ School of Real Estate and Planning, Reading University ]


Staż obserwacyjnego w Saint-Ghislain


2012-11-12


Staż obserwacyjny dr inż. arch. Mirosława Bogdana odbywał się w okresie od 16 września 2012 r. do 12 października 2012 r. w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Saint-Ghislain, wchodzącej w skład Wyższej Szkoły Technicznej CONDORCET w Belgii. Była to kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego podczas stażu obserwacyjnego w okresie od 15 września 2011 r. do 15 października 2011 r. w tej samej jednostce uczelnianej zlokalizowanej w strefie francuskojęzycznej kraju.

(Czytaj dalej..)


Wizyta studialna na Uniwersytecie w Malmö


2012-11-05


W dniach 30.09.2012 do 06.10.2012 dr Marcin Spyra odbył wizytę studialną na Katedrze Urbanistyki Uniwersytetu w Malmö. Podczas wizyty dr Spyra zapoznał się z metodami pracy dydaktycznej i badawczej Katedry oraz analizował procesy planistyczne związane z&NBP;powstaniem regionu trans – granicznego Öresund. Dr Spyra przygotował również i poprowadził seminarium naukowe zatytułowane „Cross – border landscapes of Upper Silesia” związane z badaniami obszaru Górnego Śląska.
Planowane jest kontynuowanie współpracy naukowej i dydaktycznej, zacieśnionej podczas wyjazdu, pomiędzy Politechniką Opolską, a Uniwersytetem w Malmö.
Zapraszamy do galerii: [ Uniwersytet w Malmö ]


Wyjazd integracyjny do Obszy k. Tarnogrodu


2012-05-17


Uprzejmie informuję, że w dniach 21-26 lipca 2012 odbędzie się plener malarski dla studentów po I, II i III roku studiów na kierunku „Architektura i urbanistyka”. Ze środków projektu sfinansowane będzie: zakwaterowanie, wyżywienie w wysokości obowiązujących diet przy wyjazdach służbowych, ubezpieczenie i koszty transportu dla 60 studentów oraz dla 6 prowadzących – pracowników Katedry Budownictwa i Architektury. Niestety wymogi projektu pozwalają na sfinansowanie tylko kosztów dla 60 studentów.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych studentów przeprowadzona będzie kwalifikacja.

Zgłoszenia według załączonego wzoru [ ] proszę składać w sekretariacie Katedry Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48, pok. 205 u pani Moniki Piętak-Knosała do dnia 15.06.2012. Zebranie organizacyjne uczestników pleneru zostanie zorganizowane po zakończeniu sesji letniej w czerwcu

Liczę na udział studentów w zaproponowanych plenerach malarskich!

Dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO
Kierownik Katedry Budownictwa i Architektury
Koordynator projektuPobyt studialny dra hab.inż.arch. Piotra OBRACAJA, prof.PO w Hiszpanii


2012-01-16


W dniach 3.09.2011 – 30.09.2011 prof. Piotr Obracaj realizował pobyt w dwóch uczelniach hiszpańskich:

Universitat JAUME i w Castellon de la Plana
Universitat Politecnica de Valencia w Valencji

Pobyt związany był z realizacją projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” i w całości finansowany ze środków unijnych.. Celem stażu było zapoznanie się z systemem kształcenia na kierunku architektura w dwóch wizytowanych uczelniach hiszpańskich, nawiązanie współpracy dotyczącej wymiany studentów i pracowników, omówienie wspólnego udziału w programach europejskich.

(Czytaj dalej..)


Staż w Catégorie Arts Appliqués


2011-11-22


W okresie od 14 września do 14 października 2011 r., dr Mirosław Bogdan był uczestnikiem naukowego stażu obserwacyjnego w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej (Catégorie Arts Appliqués) w Saint Ghislain w Belgii. Celem stażu było edukacyjne porównanie szkoły plastycznej, istniejącej przy wyższej szkole technicznej „Condorcet” w Belgii z szkołą architektoniczną istniejącą przy technicznej uczelni politechnicznej w Opolu w Polsce.

(Czytaj dalej..)


Wystawa dorobku kierunku "Architektura i Urbanistyka"


2011-11-07


W dniach 26 września do 15 października 2011 r. zorganizowana została wystawa dorobku nowo utworzonego kierunku w PO „Architektura i Urbanistyka”. W łączniku Politechniki Opolskiej wystawiono najlepsze prace studentów wykonane na zajęciach kursowych. Na wystawie zaprezentowane zostały również rysunki studentów wykonane na plenerach malarskich,(Tarnogród, Toruń – 2011), oraz dwie prace konkursowe, które zostały nagrodzone w konkursie ogłoszonym przez władze Opola na zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół Okrąglaka w Opolu.
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się dnia 5.10.br z udziałem JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Jerzego Skubisa, pani prorektor dr inż. Anny Król oraz władz dziekańskich. Otwarcia dokonał założyciel nowego kierunku na PO dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO. Rektor w swoim wystąpieniu pogratulował kadrze dydaktycznej sukcesów i życzył dalszych.
Wystawa została zaaranżowana i przygotowana przez prof. Edwarda Sytego, mgr Piotra Opałkę i mgr Mariusza Tenczyńskiego z licznym i pełnym zaangażowania udziałem studentów. Zapraszamy do galerii: [ Exhibition ]


Plenery malarskie


2011-11-03


W czasie wakacji odbyły się dwa plenery, w których uczestniczyli studenci nowoutworzonego kierunku „Architektura i Urbanistyka”

Plener w Tarnogrodzie (9 -22.lipca 2011 r.) organizowany został przez prof. Edwarda Sytego z udziałem studentów z Uniwersytetu Opolskiego, ASP Wrocław i Politechniki Opolskiej. Z Kierunku Architektura i Urbanistyka w plenerze wzięły udział 4 studentki z roku III i 1 studentka z roku II. Oprócz sesji malarskich studenci uczestniczyli w bogatym programie kulturalnym, który min. obejmował zwiedzenie miasta Tarnogrodu, udział w spektaklu teatralnym, wycieczkę do Lublina, Zamościa i Kazimierza n/Wisłą. Koszty zawiązane z pobytem poniósł Urząd Miasta Tarnogród.
Plener w Toruniu (15-20 sierpnia 2011 r.) zorganizowany został dla studentów obu pierwszych lat nowego kierunku. W plenerze wzięło udział 30 studentów. Prowadzącymi plener byli: prof. Piotr Obracaj, kierownik Katedry BiA, dr Barbara Pierścionek i mgr Piotr Opałka. Studenci pod opieką nauczycieli codziennie uczestniczyli z sesjach malarskich, natomiast wieczorem odbywały się prezentacje prac. Na zakończenie, w ostatnim dniu pleneru, każdy ze studentów mógł zgłosić 4 swoje najlepsze prace do konkursu na najlepsze dzieło pleneru. Komisja składająca się z prowadzących nauczycieli akademickich uznała za najlepsze prace studentki III roku, Sandry Hurek, która otrzymała nagrodę książkową ufundowaną przez prof. P. Obracaja.

Koszty związane z plenerem, wraz z dojazdem, została pokryte ze środków projektu unijnego realizowanego przez katedrę Budownictwa i Architektury w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zapraszamy do galerii: [ Tarnogród ], [ Toruń ].


VIA University College, Dania


2011-10-24


W dniach 05.09.2011 – 06.09.2011 dr inż. arch. Bogusław Szuba przebywał na stażu w VIA University College w Danii. Celem wizyty było przygotowanie umowy umożliwiającej uzyskanie przez studentów podwójnego dyplomu polskiego i duńskiego na kierunku Architektura i Urbanistyka, prowadzonego na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej i Department of Architectural Technology and Construction Management VIA Horsens. Dr Bogusław Szuba, będąc bezpośrednim uczestnikiem i obserwatorem zajęć dydaktycznych na wszystkich semestrach, dokonał szczegółowego porównania programów nauczania na obu Uczelniach. Nabór w VIA Horsens dokonywany jest dwukrotnie w roku, stąd też możliwość weryfikacji wszystkich semestrów jednocześnie. Podpisanie umowy przez władze obu partnerskich uczelni nastąpi w najbliższym czasie. Poza wymianą studentów omówiono także możliwości współpracy w zakresie wspólnych projektów badawczych prowadzonych przez pracowników obu Uczelni.
Zapraszamy do [ galerii ].


Obrona prac semestralnych 2011


2011-07-06


W dniu 30.06.2011 r. w Pawilonie nr 5 odbyła sie obrona semestralnych prac studenckich z przedmiotów: projektowanie urbanistyczne i architektoniczne.
Projekt był wykonywany w IV semestrze jako zintegrowany tzn. studenci przechodzili od sali urbanistycznej do architektonicznej i wice wersa, co w sumie dało pozytywne rezultaty.
Prezentacja prac odbyła się z udziałem prowadzących zajęcia dr inż. arch. Marcinem Spyrą i mgr inż. arch. Mariuszem tenczyńskim oraz Kierownikiem Katedry Budownictwa i Architektury dr hab. inż. arch. Piotrem Obracajem, prof. PO.
Zapraszamy do [ galerii ].


Wizyta studyjna w Oslo


2011-07-03


W dniach 02.05.2011 – 30.05.2011 dr Marcin Spyra odbył wizytę studialną w Instytucie Urbanistyki i Architektury Krajobrazu Oslo School of Architecture and Design (AHO). Podczas wizyty dr Spyra zapoznał się z metodami pracy dydaktycznej i badawczej Instytutu ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty związane z planowaniem przestrzennym. Dr Spyra uczestniczył również w kilku wykładach kierunkowych, seminariach, prezentacji studentów studiów doktoranckich oraz wziął udział w prezentacjach projektów studenckich.
Nawiązana podczas wyjazdu współpraca pomiędzy Politechniką Opolską, a Oslo School of Architecture and Design będzie kontynuowana w przyszłych latach zarówno na polu wspólnych projektów badawczych.
Zapraszamy do [ galerii ].


Egzamin na kierunek „Architektura i Urbanistyka”


2011-05-13


Pierwsza cześć egzaminu odbędzie się 18 lipca 2011 , natomiast druga część będzie przeprowadzona 20 lipca 2011.

Egzamin składa się z trzech zadań. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Egzamin obejmuje rysunek z wyobraźni, rysunek z wyobraźni z elementami geometrii oraz rysunek atelierowy z natury.


Konkurs na stanowisko adiunkta


2011-04-28


Wydział Budownictwa ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Budownictwa i Architektury, w dyscyplinie: architektura i urbanistyka. Wymagania stawiane kandydatowi - stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki.

Do udziału w konkursie należy dołączyć:
Podanie do JM Rektora Politechniki Opolskiej.
Życiorys.
Kwestionariusz osobowy.
Uwierzytelniony odpis ukończenia studiów.
Odpis nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
Zaświadczenie o przebiegu dotychczasowej pracy dydaktycznej i zawodowej.
Wykaz publikacji, projektów.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu szkolenia pedagogicznego.

Termin składania podań do 10 czerwca 2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15 czerwca 2011 r.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Budownictwa
45-061 Opole, ul. Katowicka 48, pok. 101


Kurs rysunku


2011-02-16


Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Katedrę Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej kursie rysunkowym dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego z rysunku na kierunku Architektura i Urbanistyka.

Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych i odbywać się będzie w okresie od października 2011 do czerwca 2012 r. Zajęcia prowadzone będą przez architektów i odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Maksymalna ilość uczestników w grupie: 15 osób
Odpłatność za kurs: 1200 zł.

Należność należy przekazać na konto Politechniki Opolskiej Bank Pekao S.A., I Oddział w Opolu nr 80124016331111000026512646 z dopiskiem „kurs rysunkowy Architektura”

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenie poprzez załączony formularz. (, )

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 4565085 do 87 wew. 320


Plenery malarskie w 2011 roku


2011-01-31


Uprzejmie informuję, że udało się zabezpieczyć w projekcie unijnym środki na sfinansowanie dwóch plenerów malarskich dla studentów po I i II roku studiów na kierunku „Architektura i urbanistyka”.

Katedra Budownictwa i Architektury poczyniła przygotowania do przeprowadzenia dwóch tygodniowych plenerów, które odbędą się:
Dla studentów po I roku w Cieszynie w dniach 22-27 sierpnia 2011 r.
Dla studentów po II roku w Toruniu w dniach 15-20 sierpnia 2011 r.

Ze środków projektu sfinansowane będzie: zakwaterowanie, wyżywienie w wysokości obowiązujących diet przy wyjazdach służbowych, ubezpieczenie i koszty transportu dla 30 studentów każdego roku oraz dla 3 prowadzących – pracowników Katedry Budownictwa i Architektury. Niestety wymogi projektu pozwalają na sfinansowanie tylko kosztów dla 30 studentów.

(Czytaj dalej..)


Konferencje krajowe


2011-01-24


Informujemy, że w ramach realizowanego projektu:

„Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”

przewidziane jest sfinansowanie udziału w konferencjach krajowych w 2011 roku dla pracowników Wydziału Budownictwa, prowadzących zajęcia na kierunku „Architektura i Urbanistyka” :
10 konferencji krajowych

Warunkiem sfinansowania konferencji naukowej jest czynny udział w konferencji potwierdzony wygłoszeniem referatu naukowego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z finansowania konferencji naukowych w 2011 roku proszone są o złożenie podanie do Rady Projektowej. Termin składania podań dot. konferencji w 2011 roku mija 25 marca 2011 r. Podanie należy złożyć w biurze projektu, które mieści się w Katedrze Budownictwa i Architektury pok. 205

Koordynator projektu dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO
Staże zagraniczne


2011-01-20


Informujemy, że w ramach realizowanego projektu:

„Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”

przewidziane są w 2011 roku wyjazdy zagraniczne dla pracowników Wydziału Budownictwa, prowadzących zajęcia na kierunku „Architektura i Urbanistyka” :
5 staży zagranicznych na okres 1 miesiąca w 2011 roku

Zasady realizacji wyjazdów zagranicznych określa Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 31/2010 z dnia 5 maja 2010 r. które umieszczone jest na stronie projektu www.architektura.po.opole.pl.

(Czytaj dalej..)


Wizyta studyjna w Oslo School of Architecture w Norwegii


2011-01-11


W dniach 12.11.2010-19.11.2010 dr inż. arch. Monika Adamska odbyła wizytę studyjną w Oslo School of Architecture, w Norwegii w ramach projektu „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”. Program wizyty został przygotowany przez profesora Daga Tvilde - dyrektora Instytutu Urbanistyki i Krajobrazu. Profesor Dag Tvilde w czerwcu br. był gościem Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, w czasie swojej wizyty uczestniczył w przeglądzie prac projektowych studentów kierunku architektura i urbanistyka.

(Czytaj dalej..)


Wizyta studyjna dr Marcina Spyry


2010-12-07


W dniach 14.11.2010 – 20.11.2010 dr Marcin Spyra odbył wizytę studyjną na Wydziale Architektury, Urbanistyki i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu w Kassel. Podczas wizyty dr Spyra zapoznał się z metodami pracy dydaktycznej Wydziału. Uczestniczył w kilku wykładach kierunkowych, seminariach oraz wziął udział w trzech prezentacjach projektów studenckich. Ponadto dr Spyra uczestniczył w seminarium studentów studiów doktoranckich.
Nawiązana podczas wyjazdu współpraca pomiędzy Politechniką Opolską, a Uniwersytetem w Kassel będzie kontynuowana w przyszłych latach zarówno na polu wspólnych projektów dydaktycznych, jak i badawczych.
Zapraszamy do [ galerii ].


Wizyta studyjna w Danii


2010-12-06


W dniach 8-13 listopada 2010 dwóch pracowników Katedry Budownictwa i Architektury w osobach dr hab.inż. arch. Piotra Obracaja, prof. PO, oraz dr inż. arch. Bogusława Szuby, zrealizowało wizytę studyjną w VIA University College Denmark .     (więcej..)    (więcej..)
Pierwsza wizyta studyjna zakończona


2010-11-15


W dniach od 18.10.2010 r. do 24.10.2010 r. miałem przyjemność być goszczonym na zaprzyjaźnionej z naszą Politechniką Uczelnią Universita degli studi di Pavia w ramach projektu „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia „Architektura i Urbanistyka” jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”.     (więcej..)
Zapraszamy do [ galerii ].


Kurs rysunku


2010-10-12


Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Katedrę Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej w kursie rysunkowym organizowanym dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego z rysunku na kierunku Architektura i Urbanistyka.
Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych i odbywać się będzie w okresie od: 2 tygodnia listopada do czerwca 2011r. Zajęcia prowadzone będą przez architektów i odbywać się będą w godzinach popołudniowych w następujących dniach: Poniedziałek, Wtorek

(Czytaj dalej..)


Wyjazdy studyjne


2010-10-11


W związku z zatwierdzonym regulaminem wyjazdów za granicę na wizyty studyjne dla kadry, Rada Projektu na swoim posiedzeniu w dniu 22.07.2010 r. zakwalifikowała 5 pracowników (Monika Adamska, Piotr Obracaj, Piotr Opałka, Bogusław Szuba i Marcin Spyra) na wizyty studyjne za granicę przewidziane w planie na 2010 r.


I plener malarski studentów kierunku Architektura i Urbanistyka


2010-10-08


W dnia 20-24 września 2010 roku zorganizowany został I Plener malarski dla studentów nowoutworzonego kierunku kształcenia w Politechnice Opolskiej „Architektura i Urbanistyka”.
Plener odbył się w Cieszynie, mieście mogącym się poszczycić wieloma zabytkami i 1200 letnią historią. Plener prowadzili następujący pracownicy Katedry Budownictwa i Architektury: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO, ( 5 dni) dr inż. arch. M. Bogdan ( 2 dni) oraz mgr inż. arch. Piotr Opałka ( 2 dni).
Studenci uczestniczyli w 8 trzygodzinnych sesjach malarskich pod okiem prowadzących. Dodatkowo studenci zwiedzili najważniejsze zabytki Cieszyna, Wystawę „Design w przestrzeni przemysłowej” oraz wystawę poświęconą historii drukarstwa w Muzeum Drukarstwa. Wysłuchali również 2 wykładów przygotowanych przez prof. Piotra Obracaja.
Na zakończenie wszystkie prace zostały skierowane do konkursu w wyniku którego największą liczbę punktów zdobyła praca studentki Natalii Wituszyńskiej . Każdy uczestnik pleneru otrzymał dyplom uczestnictwa a laureatka książki ufundowane przez Kierownika Katedry. Zainteresowanie plenerem i zaangażowanie studentów wskazuję, że należy kontynuować plenery malarskie w kolejnych latach.

Zapraszamy do [ galerii ].


Plener malarski w Cieszynie (20-24.09.2010 r.)


2010-08-03


Katedra Budownictwa i Architektury informuje, że jest szansa zorganizowania pleneru malarskiego w Cieszynie. Miasto, które w tym roku obchodziło 1200 rocznicę powstania, dostarcza mnóstwo ciekawych tematów malarskich. Warunkiem realizacji pleneru jest zebranie grupy ok. 25 studentów. Zakwaterowanie oferowane jest w Domu Asystenta Uniwersytetu Śląskiego ul. Paderewskiego 6 w cenie 90 zł za pokój 2 osobowy.

Koszt zakwaterowanie dla 1 osoby w pokoju 2 os. wyniesie : 4 noclegi x 45 zł = 180 zł. Dodatkowym kosztem będzie wyżywienie i dojazd organizowane we własnym zakresie.

Czynione są starania o częściowe dofinansowanie pleneru ze środków Uczelni.
      Osobami prowadzącymi plener będą: prof. Piotr Obracaj i dr Marcin Spyra

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa na adres pani Moniki Piętak-Knosały: kbia@po.opole.pl lub m.pietak@po.opole.pl

Osoby, które są zainteresowane udziałem w plenerze, a nie chcą skorzystać z zakwaterowania proszone są o zgłoszenie tego faktu do Katedry.


Posiedzenie Rady Projektu


2010-07-23


W dniu 22.07.2010 roku odbyło się Posiedzenie Rady Projektu PO KL „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”

Osoba prowadząca Posiedzenie Rady Projektu:
      dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO; koordynator projektu POKL

(Czytaj dalej..)


Pobyt prof. Dag Tvilde z Oslo University of Architecture and Design


2010-06-22


W dniach 16-17 czerwca Uczelnia gościła profesora Daga Tvilde z Oslo University of Architecture and Design, z Norwegii. Profesor uczestniczył w odbiorze prac studentów nowoutworzonego kierunku Architektura i Urbanistyka z przedmiotu "Projektowanie Architektoniczne I". Tematem nad którym pracowali studenci przez cały semestr, był projekt domu jednorodzinnego. Projekty wykonywane były pod kierunkiem pracowników katedry, Prof. Piotra Obracja, dr inż. arch. Bogusława Szuby i dr inż. arch. Marcina Spyry. Każdy student bronił swojej koncepcji, przedstawiając pełny projekt wraz z modelem obiektu.

Gość wysoko ocenił poziom nauczenia studentów.
[ Galeria zdjęć wykonana podczas prezentacji studentów ] (foto PO).


Uwaga: Egzamin na kierunek „architektura i urbanistyka”


2010-05-27


Dodatkowy egzamin składa się z trzech zadań i jest podzielony na dwa etapy. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Pierwsza część egzaminu obejmuje rysunek z wyobraźni (90 minut) i rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (90 minut). Egzamin ten odbędzie się 12-07-2010. Druga część egzaminu będzie przeprowadzona 19-07-2010, czas trwania to trzy godziny lekcyjne. Egzamin będzie polegał na rysunku atelierowym z natury, kandydat będzie pracował przy sztalugach.


Wyjazdy zagraniczne


2010-05-07


Informujemy, że w ramach realizowanego projektu:

Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej

przewidziane są w 2010 i 2011 roku wyjazdy zagraniczne dla pracowników Wydziału Budownictwa, prowadzących zajęcia na kierunku „Architektura i Urbanistyka” :
5 wizyt studyjnych na okres 1 tygodnia w 2010 roku
5 staży zagranicznych na okres 1 miesiąca w 2011 roku

Zasady realizacji wyjazdów zagranicznych określa Zarządzenie Rektora nr 31/2010 z dnia 5 maja 2010 r., umieszczone na stronie projektu www.architektura.po.opole.pl.

Osoby zainteresowane wyjazdem w 2010 roku proszone są o zapoznanie się z regulaminem organizacji wizyt studyjnych i staży zagranicznych w ramach w/w projektu.
Aplikacja powinna zawierać wniosek o wyjazd () wraz z planem wyjazdu i zaproszeniem z Instytucji Goszczącej oraz życiorysem zawierającym charakterystykę prowadzonej pracy naukowo-dydaktycznej.

Termin składania aplikacji na wyjazdy w 2010 roku: do 28 maja 2010 r.
Aplikacja należy złożyć w biurze projektu, które mieści się w Katedrze Budownictwa i Architektury.


Wiadomość dla studentów I roku kierunku "Architektura i Urbanistyka"


2010-05-05


Terminy uzupelniajacych wykladow z przedmiotu "Historia Urbanistyki i Architektury":

      11.05.2010 (wtorek)
      18.05.2010 (wtorek)
      25.05.2010 (wtorek)

Sala 101 - 102, godz 8:20 - 9:50


Kurs rysunku - odwołany


2010-04-09


      W związku ze zbyt małą liczbą chętnych do wzięcia udziału w kursie rysunku odręcznego kurs został odwołany. Planuje się kolejny kurs w roku akademickim 2010/2011 (rozpoczęcie w październiku).


Kurs rysunku


2010-03-01


      Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Katedrę Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej w kursie rysunkowym organizowanym dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego z rysunku na kierunku Architektura i Urbanistyka.

      Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych i odbywać się będzie w okresie od marca do czerwca 2010 r. Zajęcia prowadzone będą przez architektów i odbywać się będą w formie 16 zjazdów po 3 godziny lekcyjne w godzinach popołudniowych poniedziałki i wtorki.

(Czytaj dalej..)


Architektura i Urbanistyka


2010-02-16


Informujemy, że dnia 21.12.2009 r. została podpisana w Warszawie umowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związana z dofinansowaniem projektu „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”.

(Czytaj dalej..)


Architektura i Urbanistyka - nowy kierunek studiów


2009-10-02


Na Wydziale Budownictwa, w dniu 1 października 2009 roku, zajęcia rozpoczęli studenci nowego kierunku Architektura i Urbanistyka. Jest to efekt wieloletnich starań Wydziału o drugi kierunek studiów. W tym roku studia stacjonarne pierwszego stopnia na nowym kierunku podjęło 60 osób. Studentów pierwszego roku powitała w murach Uczelni dziekan Wydziału Budownictwa prof. Stefania Grzeszczyk. Pierwszy wykład rozpoczynający działalność kierunku wygłosił prof. arch. Piotr Obracaj, kierownik Katedry Budownictwa i Architektury WB

(Czytaj dalej..)


[ Powrót ]