Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Koło Studentów Architektury "CIRCULUS”Koło Studentów Architektury "CIRCULUS”

Historia

Początki działalności Koła Naukowego Studentów Architektury i Urbanistyki „Circulus” można odnieść do początków kierunku Architektury na Wydziale Budownictwa. Sama idea utworzenia naszego koła, zrodziła się już w roku akademickim 2009/2010. Rozpoczęliśmy od poszukiwania informacji, jak i w jaki sposób funkcjonują takie struktury na innych uczelniach. Na podstawie zebranego materiału, zaczęliśmy tworzyć program naszego koła – dokumenty statutowe, program działalności, jednym słowem bazę do działalności. Wyłoniła się grupa inicjatorów, która później weszła w skład grupy założycieli koła naukowego. Grupa ta zwróciła się do kierownika katedry prof. dr hab. inż. arch. Piotra Obracja z prośbą o akceptację pomysłu i propozycją opieki naukowej nad działalnością koła. Po otrzymaniu zgody przeprowadziliśmy wybory zarządu naszej organizacji studenckiej.

Pierwszą przewodniczącą koła została wybrana Natalia Wituszyńska, a w skład zarządu weszli: Anita Głubczyk, Izabela Wowk, Marta Żurawik, Katarzyna Walendzik, Sandra Hurek.

Dnia 30.10.2010 r. ogłosiliśmy konkurs na opracowanie loga naszego koła, w którym wzięła udział liczna grupa studentów naszego kierunku. W drodze konkursu, pod kierunkiem naszego opiekuna, wybraliśmy nazwę i zatwierdziliśmy logo naszego koła naukowego. Wygrało logo opracowane przez Martę Żurawik

W tym samym czasie dopracowywaliśmy statut koła, po czym oczekiwaliśmy na jego akceptację przez prawników i rektorat Politechniki Opolskiej. A po upływie roku Koło Studentów Architektury (KSA „Circulus”) oficjalnie zostało zarejestrowane!


Pierwsze kroki oficjalnej działalności


W tym czasie, w przyspieszonym tempie, dowiedzieliśmy się: jak funkcjonują struktury studenckie, jak organizuje się wystawy, plenery, spotkania, seminaria, jak należy podchodzić do rozwiązywania zadań architektonicznych i urbanistycznych. Jest to zaledwie początek drogi, ale pierwszy krok został zrobiony…

Na podsumowanie dwóch lat pracy na uczelni oraz udziału w czterech wspaniałych plenerach (Tarnogrodzie, Cieszynie i Toruniu) odbyła się wystawa prac malarskich, rysunków, projektów i makiet wykonanych przez studentów drugiego i trzeciego roku Architektury i Urbanistyki. Wystawę tę zorganizowaliśmy już jako członkowie nowoutworzonego koła naukowego „CIRCULUS” wraz z naszymi wykładowcami: prof. dr hab. artystą plastykiem Edwardem Sytym oraz mgr inż. arch. Mariuszem Tenczyńskim i mgr inż. arch. Piotrem Opałką w łączniku budynku głównego PO.

Z tej okazji opracowaliśmy plakat informujący o wystawie oraz folder. Uroczysty wernisaż, który odbył się dnia 5 października 2011 r., otworzył Kierownik Katedry Architektury prof. Piotr Obracaj. Mieliśmy przyjemność gościć na nim Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. J. Skubisa, panią Prorektor dr inż. A. Król, Dziekana dr inż. J. M. Gigla, Dziekana dr inż. W. Barana, Dziekana dr inż. Zbigniewa Zembatego, jak również wielu innych wykładowców naszej uczelni oraz przedstawicieli środowiska opolskich architektów. O wydarzeniu tym ukazała się informacja w internetowym wydaniu NTO pt. „Zobacz wystawę młodych architektów na Politechnice Opolskiej” (link).4 listopada 2011 roku członkowie naszego koła wraz ze studentami kół naukowych „KM PZiTB”, „Konstruktor” wzięli udział w jednodniowym wyjeździe edukacyjnym do Prudnika pt. PROBLEMATYKA OCHRONY ZABYTKÓW, zorganizowanym przez panią dr inż. Annę Rawską przy współpracy z prof. dr hab. inż. arch. Piotrem Obracajem oraz mgr inż. Mirosławem Łotarewiczem. Dzięki takim wyjazdom, poprzez bezpośredni kontakt z różnego rodzaju problemami z jakimi budowlańcy i architekci spotykają się w swojej pracy, możemy rozwijać swoje umiejętności. Takie formy nabywania wiedzy stymulują naszą kreatywność, uczą analizować i pokonywać przeszkody jakie będą na nas czekać w pracy zawodowej. Artykuł o wycieczce pt. „Problematyka Ochrony Zabytków – wyjazd edukacyjny” ukazał się 20.11.2011 r. w internetowym wydaniu gazety prudnicka.pl (link).Na zaproszenie dyrekcji Gimnazjum Nr 5 w Opolu dnia 25 listopada 2011 roku członkowie koła przygotowali wykład dla uczniów szkoły. Na spotkaniu z uczniami, przedstawiliśmy tajniki zawodu architekta, opowiedzieliśmy im jak wykonujemy projekty, makiety i do czego są one potrzebne. W tym celu przygotowaliśmy prezentację multimedialną, przynieśliśmy własne prace oraz materiały, z których je wykonujemy. Zrozumieliśmy, że takie spotkania nie tylko wzbogacają uczniów, ale także i nas - studentów. Tego typu zadania uczą nas cierpliwości i dają dużo satysfakcji. Uczymy się nawiązywania kontaktów z tą częścią społeczeństwa, która daleka jest od architektury i urbanistyki.Dnia 03.12.2011 r. członkowie koła zorganizowali wycieczkę edukacyjną do Krakowa. Wcześniej opracowaliśmy szczegółowy jej program – folder, w którym uwzględniliśmy obiekty warte obejrzenia. Już po raz kolejny byliśmy w tym miejscu, ale tym razem oglądaliśmy obiekty okiem przyszłych architektów. Znając historię tego miejsca, z zainteresowaniem zwiedzaliśmy rezydencję królów oraz Królewską Katedrę na Wawelu. Analizowaliśmy szczegóły architektoniczne obiektów.W auli Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanonicznej mieliśmy zaszczyt być goszczeni przez prof. Andrzeja Kadłuczkę, który wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat prac budowlanych i adaptacyjnych krakowskich podziemi, których jest autorem. Wykład zawierał wiele interesujących ciekawostek i świetnie przygotował nas do zwiedzania podziemi Rynku Krakowa.

Wyposażeni w cenny bagaż wiadomości dotyczących problematyki ochrony zabytków, sztuki budowlanej i architektonicznej, wyruszyliśmy by poznać 1000-letnie tajemnice Krakowa. Gdy nastał wieczór opuściliśmy magiczne krakowskie podziemia i postanowiliśmy przeznaczyć jeszcze trochę czasu na zwiedzenie Sukiennic i Kościoła Mariackiego.22 lutego 2012 roku mieliśmy możliwość przeniesienia się do świata XVIII - wiecznej architektury ludowej w Muzeum Wsi Opolskiej. Ta ciekawa wycieczka edukacyjna została zorganizowana przez mgr inż. Mirosława Łotarewicza i panią dr inż. Annę Rawską w ramach działalności studenckich kół naukowych „KM PZiTB” i „Konstruktor”. Dzięki ich uprzejmości my - przyszli architekci z KSA „Circulus” również mogliśmy wziąć w niej udział, co było dla nas niezwykłym przeżyciem naukowym. Jej celem było poznanie i zbadanie sztuki bezcennych zabytków architektury ludowej ilustrującej warunki życia ludności wiejskiej w okresie od XVIII do początków XX wieku.Przeniesione z okolicznych wsi wokół Opola, obiekty drewniane zostały odbudowane i teraz tworzą zespół budynków kompletnej wsi opolskiej, które muzeum udostępnia zwiedzającym. Zebrana została wspaniała kolekcja, blisko 7000 eksponatów z zakresu kultury ludowej XVIII-XX wieku. Mieliśmy okazję to wszystko dokładnie poznać dzięki pani etnograf, która przybliżyła nam zagadnienia dotyczące warunków życia i zwyczajów ludności wiejskiej dawnej Opolszczyzny. Ekspozycia całego terenu skansenu pomiędzy poszczególnymi zagrodami i pojedynczymi budynkami połączona została ścieżkami, po których mogliśmy spacerować od obiektu do obiektu. Teren muzeum obsadzono drzewami i krzewami co stwarza naturalne środowisko, które odpowiednio zakomponowane dopełnia całość ekspozycji, nadając jej „autentyzmu” i naturalności. Zwiedzenie ekspozycji muzealnej, która obejmuje obszar 10 hektarów, zajęło nam ponad 2 godziny.Po dniu pełnym wrażeń i emocji wróciliśmy do współczesnego świata z wiedzą na temat wciąż niezauważanego i niedocenianego dziedzictwa kulturowego jakie nas otacza. Podczas tej wycieczki dostrzegliśmy piękno architektury wsi opolskiej i zrozumieliśmy, że dzięki pasji ludzi pracujących w takich muzeach posiadamy dogłębną jej dokumentację.

Sądzę, że KSA „CIRCULUS” to miejsce, w którym swoje twórcze zainteresowania może poszerzać każdy student, który pojawił się na tej uczelni przecież nie tylko po dyplom!
Przewodnicząca Koła Naukowego
Studentów Architektury i Urbanistyki „CIRCULUS”
Natalia Wituszyńska[ Powrót ]