Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Warsztaty w CzechachWarsztaty w Czechach

Warsztaty w Czechach trwały od 22-25.11.2012r. W warsztatach wzięli udział studenci wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ostavskiego. Politechnikę Opolską reprezentowały studentki 3 roku: Husarek Agnieszka, Jurek Katarzyna, Kalita Dorota, Paradowska Lilianna, Penkala Klaudia i Zawitowska Martyna oraz trzech prowadzących : prof. Piotra Obracaja, dr Marcina Spyrę, mgr Mariusza Tenczyńskiego.

Pierwszy dzień na warsztatach polegał na przedstawieniu prezentacji, które miały być przygotowane jeszcze przed ich rozpoczęciem. Każda z grup polskich oraz czeskich prezentowała zebrane informacje na temat opracowywanego terenu. Zajmowaliśmy się Euroregionem Silesia, czyli terenem przygranicznym, częściowo należącym do Polski, częściowo do Czech. Rzecz działa się w Ostravie. Później podzielono nas na grupy, z których każda zajmowała się innym tematem i do każdej należało dwóch studentów z Polski( jedna osoba z Gliwic i jedna z Opola) oraz kilku Czechów. Opracowywałyśmy takie tematy jak: antykwariat, socjo-eko-ton, symbioza kultur, jądro obce, zrównoważony rozwój i dworki/gospodarstwa.

Kolejnego dnia odbyła się wycieczka objazdowa po miejscowościach należących do Euroregionu Silesia , które były przedmiotem opracowania. Zwiedziliśmy wtedy mi. Śląskie Muzeum Ziemskie, Zamek w Tworkowie, Zamek w Raciborzu. Tego dnia warsztaty przeniesiono do Opavy.


W sobotę odbywały się zajęcia w grupach, które trwały do rana kolejnego dnia. Podczas których opracowywaliśmy i konsultowaliśmy tematy warsztatowe, które zaowocowały prezentacjami końcowymi, przedstawianymi w niedzielę.

Udział w warsztatach pozwolił nam rozwinąć horyzonty na polu urbanistyki miast przygranicznych oraz poznać system działania zagranicznej uczelni .

[ Powrót ]