Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Wędrówka w przeszłość - Muzeum Wsi OpolskiejWędrówka w przeszłość - Muzeum Wsi Opolskiej

22 lutego 2012 roku mieliśmy możliwość przeniesienia się do świata XVIII - wiecznej architektury ludowej w Muzeum Wsi Opolskiej. Tę edukacyjną wycieczkę zorganizowali wykładowcy Wydziału Budownictwa PO, pan mgr inż. Mirosław Łotarewicz i pani dr inż. Anna Rawska, w ramach działalności studenckich kół naukowych „KM PZiTB” i „Konstruktor”. Dzięki ich uprzejmości, my - przyszli architekci z KSA „Circulus” również mogliśmy wziąć w niej udział. Jej celem było poznanie i zbadanie bezcennych zabytków architektury ludowej ilustrujących warunki życia ludności wiejskiej Opolszczyzny w okresie od XVIII do początków XX wieku.Pan Jarosław Gałęza - dyrektor skansenu przywitał nas, a następnie zaprosił do sali konferencyjnej, znajdującej się w nowym obiekcie muzeum, która obecnie pełni funkcję administracyjną. Tam, spotkaliśmy panią etnograf mgr Elżbietę Wijas-Grocholską kierowniczkę Działu Architektury Ludowej, która przeniosła nas w świat życia i kultury ludowej tego okresu. z prezentacji przedstawionej przez panią etnograf dowiedzieliśmy wiele na temat kultury materialnej, twórczości ludowej, gospodarki rolnej, rzemiosła oraz życia codziennego mieszkańców dawnej wsi opolskiej.


Wielkim zaskoczeniem dla nas było to, że ludzie żyjący w tamtych czasach posiadali dogłębną wiedzę na temat budownictwa i materiałów, które dostarczała im natura. Co nam najbardziej utkwiło w pamięci to ciekawostka, że ludzie żyjący w tamtych czasach wykorzystywali drzewo ścinane 1 marca po północy, które jak się okazywało było niepalne i niezjadliwe przez szkodniki. z takiego drewna budowano budynki mieszkalne i gospodarcze oraz budynki użytku publicznego – kościoły, szkoły, młyny, wiatraki, i kuźnie. Ludzie nie znali współczesnych sposobów impregnacji drewna, które dziś zapewniają (lub nie…) jego wytrzymałość na długie lata, a jednak ich wiedza w tym zakresie okazała się ogromna, skoro do dnia dzisiejszego w skansenie stoją drewniane XVIII-wieczne obiekty. Dowiedzieliśmy się także, jaki jest powód usytuowania budynków mieszkalnych kalenicowo do drogi i budynków gospodarczych, znajdujących się na końcu działki mieszkalnej, przylegających bezpośrednio do pól uprawnych, wybudowanych równolegle do drogi. Takie usytuowanie było spowodowane faktem, że działki były wąskie i domy budowano wzdłuż nich, co tworzy wyjątkowy charakter urbanistyki wsi opolskich.Następnie przeszliśmy do zwiedzania terenów skansenu z chatami opolskimi oraz ekspozycjami, które w nich się znajdują. Chaty przeniesione z okolicznych wsi znajdujących się wokół Opola, Nysy i Olesna oraz zrekonstruowane obiekty drewniane obecnie tworzą kompletny zestaw budynków typowej wsi opolskiej, które muzeum udostępnia zwiedzającym. w chatach zgromadzono wspaniałą kolekcję blisko 7000 eksponatów kultury ludowej. Mieliśmy okazję to wszystko dokładnie poznać dzięki pani etnograf, która wprowadziła nas w zagadnienia dotyczące warunków i zwyczajów życia ludności wiejskiej. Teren skansenu, pomiędzy poszczególnymi zagrodami i pojedynczymi budynkami, połączono drogami i ścieżkami, po których mogliśmy przemieszczać się od obiektu do obiektu. Pomiędzy budynkami posadzono drzewa i krzewy co utworzyło naturalne środowisko, które dopełnia całość ekspozycji, nadając jej „autentyzmu” i naturalności. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej, zajęło nam ponad 2 godziny.Po powrocie do sali audytoryjnej, koledzy „budowlańcy” od razu zajęli się składaniem modelu drewnianej chaty, po czym wysłuchaliśmy prelekcji wygłoszonej przez panią kierownik Działu Architektury pt. „XIX-wieczna architektura wsi we współczesnych realiach”. Dowiedzieliśmy się, jak dzisiaj wyglądają dawne tradycyjne dachy opolskich domów, wiejskie kapliczki, przydomowe ganki, zarówno w przykładach architektury drewnianej, jak i murowanej.Co ciekawe, współcześni mieszkańcy wsi opolskiej z szacunkiem odnoszą się do często niedostrzeganego lecz bezcennego dziedzictwa kulturowego Śląska. Dziedzicząc po przodkach, nierzadko zupełnie zniszczone i zdewastowane obiekty, wielu dzisiejszych mieszkańców wsi odbudowuje domy zachowując ich dawny charakter. To dobry przykład szacunku do dziedzictwa jakie zostawił nam czas, dzięki czemu jeszcze dziś w różnych rejonach województwa opolskiego możemy oglądać unikatowe obiekty dawnej architektury ludowej.Na następną część wycieczki my - przyszli architekci czekaliśmy najbardziej. Było to spotkanie z architektami z biura projektowego „db2”, panią mgr inż. arch. Iwoną Wilczek i panem mgr inż. arch. Mariuszem Tenczyńskim, projektantami nagrodzonego budynku administracyjnego muzeum, w którym właśnie odbywała się prelekcja. Na nowy obiekt administracyjny muzeum został ogłoszony konkurs. w konkursie tym autorzy projektu, z biura projektowego „db2”, otrzymali pierwsze miejsce.
Dzięki temu obecnie możemy w nim poznawać zagadnienia związane z zrekon­struowanymi obiektami architektury ludowej. Architekci opowiedzieli nam, w jaki sposób podeszli do tego niełatwego tematu. Zaznajomili nas z pracą architekta przy tworzeniu tego obiektu, z zagadnieniami, problemami i rozwiązaniami jakie im towarzyszyły. Na zakończenie wycieczki, pani kierownik zaprosiła nas do zwiedzenia tego obiektu (czego nie było w planie wycieczki), w trakcie którego autorzy zwracali nam uwagę na ciekawe i trudne rozwiązania budowlano-architektoniczne.


Zaciekawił nas także ten fakt, że skansen prowadzi szereg innych działań edukacyjnych takich jak: organizuje wystawy, warsztaty, lekcje muzealne. Na jego obszarze odbywają się również cykliczne imprezy propagujące kulturę ludową oraz folklor, m.in. Żniwniok Opolski czy Jarmark wielkanocny, na które ludzie z miasta wybierają się wspólnie z całymi rodzinami.Po dniu pełnym wrażeń i emocji wróciliśmy do współczesnego świata z wiedzą na temat wciąż niedocenianego dziedzictwa kulturowego jakie nas otacza w mieście, w którym tak niedawno powstał kierunek Architektury i Urbanistyki. Dzięki tej prelekcji nauczyliśmy się dostrzegać piękno architektury wsi opolskiej, a dzięki takim muzeom posiadamy dogłębną tego dokumentację.
Foto.: mgr inż. Mirosław ŁotarewiczPrzewodnicząca Koła Naukowego
Studentów Architektury i Urbanistyki „CIRCULUS”
Natalia Wituszyńska[ Powrót ]