Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Grupa docelowaGrupa docelowa - Beneficjenci projektu
Grupy docelowe objęte wsparciem to:


Studenci nowego kierunku w tym studenci niepełnosprawni
Kadra dydaktyczna

Uzasadnienie wyboru grupy docelowej objętej wsparciem:


Przyszli studenci, którzy zostaną zarekrutowani na nowy kierunek kształcenia, po zakończeniu studiów I stopnia staną się wykwalifikowaną kadrą dla regionu i całej gospodarki, a w przyszłości mogą kontynuować studia na drugim stopniu kształcenia
Większa liczba studentów i uruchomienie nowego kierunku kształcenia powoduje konieczność zatrudnienia nowych wykładowców oraz podniesienia kwalifikacji kadry dydaktycznej.

Grupa docelowa to 90 studentów (30 absolwentów 1 cyklu, 30 absolwentów 2 cyklu i 30 absolwentów 3 cyklu), 2 profesorów i 6 adiunktów zatrudnionych dla kształcenia studentów nowoutworzonego kierunku kształcenia, zrealizowanie 10 wizyt studyjnych za granicę dla kadry, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla 10 osób, odbycie 5 staży krajowych i 5 staży zagranicznych.


[ Powrót ]