Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
DziałaniaDziałania
W projekcie realizowane będą następujące zadania:Zadanie nr 1:
Promocja projektu


W ramach tego zadania będą realizowane działania związane z promocją projektu poprzez utworzenie strony internetowej i jej bieżące uaktualnianie, wykonanie materiałów promocyjnych (ścianka wystawiennicza, zakup roll banera, ulotki, plakaty), umieszczanie ogłoszeń o nowym kierunku w prasie, jak i opracowania i wydanie biuletynu promującego realizację projektu.


Zadanie nr 2:
Przygotowanie, uruchomienie i realizacja nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia „Architektura i Urbanistyka”


W ramach tego zadania przewiduje jest zatrudnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć na kierunku Architektura i Urbanistyka (docelowo 2 profesorów i 6 adiunktów), przeprowadzenie rekrutacji i egzaminów wstępnych dla kandydatów na 1 rok studiów oraz przeprowadzenie egzaminów dyplomowych dla absolwentów nowoutworzonego kierunku.


Zadanie nr 3:
Podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej


W ramach tego zadanie przewiduje się wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych dokształcających kadrę akademicką oraz organizację wizyt studialnych w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej o najnowsze osiągnięcia z dziedziny architektury i budownictwa.


Zadanie nr 4:
Organizacja staży dla kadry dydaktycznej


Zadanie to będzie realizowane poprzez zorganizowanie staży w wiodących ośrodkach zagranicznych i krajowych pozwalających na zaczerpnięciu najlepszych wzorców oraz na nawiązaniu współpracy między ośrodkami.


Zadanie nr 5:
Zarządzanie projektem oraz rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu.


W ramach tego działania przewiduje się nadzór nad całością projektu, sprawozdawczość i monitorowanie poszczególnych etapów realizacji projektu.[ Powrót ]